Eko-haskap certifikat

Dokaz našeg predanog rada, certifikat koji potvrđuje ekološku proizvodnju naših haskap borovnica.

Eko-haskap certifikat