EKO Certifikat

Što znači EKO Certifikat

Ekološka proizvodnja (organska, biološka) je način proizvodnje hrane koji poštuje zakone koji vladaju u prirodi. To podrazumijeva proizvodnju hrane iz zdrave i cjelovite zajednice zemlje, biljaka i životinja.

U ekološkoj proizvodnji se ne koriste mineralna gnojiva, genetski modificirani organizmi, pesticidi i drugi sintetički kemijski preparati. Ekološka poljoprivredna proizvodnja smanjuje ljudski utjecaj na okoliš, dugoročno poboljšava kvalitetu tla i doprinosi povećanju biološke raznolikosti.


Naša potvrda da ispunjavamo sve ekološke uvjete. Certifikat se potražuje svake godine izlaskom komisije na teren te uzimanjem uzorka za obradu kao i pregledom  dnevnika obrade tla i sadnica. 

Pouzdani se ekološki proizvodni sustavi temelje na najvećoj mogućoj uporabi plodoreda, biljnih ostataka, stajskog gnojiva, zelene gnojidbe, mehaničke obrade tla, mineralnih stijena, te svih aspekata biološke kontrole štetnika u skladu s međunarodno usvojenim normama i načelima.

Pri ekološkom uzgoju životinja i biljaka odabiru se vrste otporne na bolesti, ali i vrste koje su prilagođene okolišu u kojem se vrši uzgoj.

 Svaka karika tog istog lanca dužna je voditi računa o povjerenju potrošača, zaštiti okoliša, kvaliteti i sigurnosti hrane ali i dobrobiti životinja.

Nastavni zavod za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar”, Centar za integrirani sustav upravljanja Certifikacijsko tijelo za proizvode akreditiran je prema zahtjevima Norme HRN EN ISO/IEC 17065:2013 za certifikaciju proizvoda u ekološkoj proizvodnji u području: Sirovi ili neprerađeni proizvodi – Proizvodnja bilja. Nastavni zavod za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar” ovlašten je za obavljanje poslova kontrolnog tijela za provođenje stručne kontrole u ekološkoj proizvodnji u opsegu i trajanju potvrđenom Potvrdom o akreditaciji i Prilogu potvrde o akreditaciji.

Ovlaštenjem kontrolnom tijelu Ministarstvo je dodijelilo kodni broj HR-EKO-11

Postupak za dobivanje certifikata :

Kontaktiranje  Kontrolnog  tijela (certifikacijsko tijelo NZZJZ dr. A. Štampar) za provedbu stručne kontrole. Nakon ispunjavanja adminstrativnog dijela obaveza i sklapanja ugovora Certifikacijsko tijelo NZZJZ dr. A. Štampar na osnovu zaprimljenog zahtjeva i prateće dokumentacije, ocjenjuju valjanost i potpunost dostavljenih prijavnih dokumenata, te mogućnost prihvaćanja prijave. Nakon izvršene uplate po predračunu, Certifikacijsko tijelo dogovara termin o izvršenju stručne kontrole. Nakon činjeničnog stanja na terenu izrađuje se Zapisnik/Izvješće o stručnoj kontroli. Nakon dobivanja rješenja o upisu u Upisnik subjekta u ekološkoj proizvodnji na temelju stručne kontrole ekološke proizvodnje u tekućoj godini, zatražujemo  od Certifikacijskog tijela NZZJZ dr. A. Štampar izdavanje Potvrde (Certifikat).

Referenca preuzeta sa : https://www.stampar.hr/hr 

Certifikat se potražuje svake godine izlaskom komisije na teren te uzimanjem uzorka za obradu kao i pregledom  dnevnika obrade tla i sadnica. 

Što je slijedeće?

S ponosom možemo reći kako svake godine imamo taj certifikat čime vam jamčimo najveću kvalitetu haskapa i vjerujemo kako ćemo nakon prijelaznog perioda od 4 godine dobiti i stalni status :  HR-EKO-11